استقرار آمبولانس و تیم پزشکی مجرب در اماکن ورزشی، مسابقات ورزشی ، میادین ورزشی با  تجهیزات کامل (آماده عقد قرارداد با شرایط ویژه)

فهرست