آیا میدانید خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

تلفن تماس : 3-55426642

خدمات ویژه ای از مرکز ستایش امداد برای بیماران اعصاب و روان و پذیرش بیمارستان

اورژانس بیمارستان روزبه

اورژانس بیمارستان رازی

اورژانس مرکز توانبخشی امین آباد

اورژانس بیمارستان ایران

اورژانس بیمارستان آزادی

اورژانس بیمارستان ایرانیان

اورژانس بیمارستان مهرگان

اورژانس بیمارستان میمنت