این مرکز آماده عقد قرارداد با مراکز که نیازمند داشتن آمبولانس  هستند را دارد

فهرست