آمبولانس خصوصی

آمبولانس خصوصی به دلیل اینکه به سامانه دولتی یا ۱۱۵ وابستگی ندارد، بیماران را اولویت بندی نکرده و به جای رسیدگی به بدحالترین آنان، به هر فردی که از ایشان کمک بخواهد ولو اینکه صدمه یا عارضه ای وجود نداشته و وجود تیم پزشکی جنبه ای پیشگیرانه داشته باشد رسیدگی می کنند .

مرکز آمبولانس پارس امداد کیان با قرار گیری در کلیه مناطق تهران آماده ارائه خدمت به هموطنانی است که به هر دلیل نیاز به آمبولانس یا تیمی پزشکی را در کنار خود حس کرده در پی بهره مندی از خدمات آن هستند.

مرکز آمبولانس پارس امداد کیان به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل بیمار خدمات پرستاری و پزشکی در محل شما به صورت اختصاصی با پیشرفته ترین امکانات روز می باشد.

فهرست