لیست بیمارستان ها جهت دریافت نوبت پذیرش

خدمت ویژه ای از مرکز ستایش امداد دریافت نوبت جهت پذیرش بیماران تهران و شهرستان برای بیمارستان های ذیل :
بیمارستان اختر
بیمارستان اکبرابادی
بیمارستان امام حسین
بیمارستان امام خمینی
بیمارستان امیراعلم
بیمارستان بهارلو
بیمارستان بهرامی
بیمارستان حضرت رسول اکرم
بیمارستان حضرت فاطمه
بیمارستان دکتر شریعتی
بیمارستان آرش
بیمارستان زعیم
بیمارستان سینا
بیمارستان شفا یحیاییان
بیمارستان شهدای هفتم تیر
بیمارستان شهدا یافت آباد
بیمارستان شهدا تجریش
بیمارستان فهمیده
بیمارستان مدرس
بیمارستان هاشمی نژاد
بیمارستان مطهری
بیمارستان ضیاییان
بیمارستان طرفه
بیمارستان علی اصغر
بیمارستان فارابی
بیمارستان فیروزگر
بیمارستان لقمان حکیم
بیمارستان لولاگر
بیمارستان مرکزطبی کودکان
بیمارستان مرکز قلب تهران
بیمارستان مسیح دانشوری
بیمارستان مهدیه
بیمارستان میرزاکوچک خان
بیمارستان اشرفی اصفهانی
بیمارستان مفید
بیمارستان ١۵ خرداد
بیمارستان سوم شعبان
بیمارستان فیروز آبادی
بیمارستان امام سجاد
بیمارستان مفتح ورامین
بیمارستان طالقانی
بیمارستان رجایی
بیمارستان جواهری
بیمارستان میلاد
بیمارستان شریعت رضوی
بیمارستان فیاض بخش
بیمارستان لبافی نژاد
بیمارستان لواسانی
بیمارستان معیری
بیمارستان ١۵ خرداد ورامین
بیمارستان آیت الله کاشانی
بیمارستان ١٢ بهمن شهر قدس
بیمارستان امام رضا ۵٠١
بیمارستان ۵٠٢
بیمارستان هاجر ۵٠٣
بیمارستان ۵٠۴
بیمارستان بعثت
بیمارستان خانواده
بیمارستان گلستان
بیمارستان فجر
بیمارستان امام سجاد
بیمارستان بقیه الله
بیمارستان ولیعصرناجا
بیمارستان دادگستری
بیمارستان بانک ملی
بیمارستان شرکت نفت
بیمارستان محک
بیمارستان غیاثی
بیمارستان الغدیر
بیمارستان آبان
بیمارستان آپادانا
بیمارستان آتیه
بیمارستان آراد
بیمارستان آریا
بیمارستان آزادی
بیمارستان آسیا
بیمارستان ابن سینا
بیمارستان اقبال
بیمارستان البرز
بیمارستان الوند
بیمارستان امید
بیمارستان ایران
بیمارستان ایرانشهر
بیمارستان ایرانمهر
بیمارستان بابک
بیمارستان بهمن
بیمارستان پارس
بیمارستان تهران
بیمارستان تهرانپارس
بیمارستان تهران کلنیک
بیمارستان پارسیان
بیمارستان پاسارگاد
بیمارستان پاستور نو
بیمارستان جم
بیمارستان خاتم النبیا
بیمارستان دی
بیمارستان رسالت
بیمارستان سجاد
بیمارستان شهریار
بیمارستان صارم
بیمارستان طوس
بیمارستان عرفان
بیمارستان سورنا
بیمارستان کسری
بیمارستان کودکان تهران
بیمارستان کیان
بیمارستان لاله
بیمارستان مادران
بیمارستان مدائن
بیمارستان مردم
بیمارستان مهر
بیمارستان مهراد
فهرست