دارای مجوز تخصصی تاسیس مرکز آمبولانس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

فهرست