آیا میدانید خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

تلفن تماس : 3-55426642

تلفن همراه

تماس با مدیریت

تماس

اورژانس

فرم تماس با ما

ما چه کار میکنیم؟

این شرکت با هدف انتقال بیماران به کلیه نقاط تهران ، کشور و کشورهای مجاور تاسیس گردیده است و کلیه مسئولین و پرسنل این شرکت هدف نهایی خود را بهره مندی بیماران از بهترین سرویس های درمانی جهت انتقال بیماران به بهترین شکل ممکن قرار داده است

به یاری خدا بتوانیم خدمتگزار خوبی باشیم

مدیر عامل و هیئت مدیره  : مومنی و مطلبی