مرکز آمبولانس خصوصی ستایش امداد

این شرکت با هدف انتقال بیماران به کلیه نقاط تهران ، کشور و کشورهای مجاور تاسیس گردیده است و کلیه مسئولین و پرسنل این شرکت هدف نهایی خود را بهره مندی بیماران از بهترین سرویس های درمانی جهت انتقال بیماران به بهترین شکل ممکن قرار داده است

خدمات ستایش امداد
آمبولانس
تیم درمانی
آمبولانس در مسابقات ورزشی
ترانزیت بیمار
اعزام آمبولانس خصوصی به کلیه نقاط تهران
فهرست