پیام مدیریت
وقتی دستی را به یاری می‌گیری بدان دست دیگرت در دست خداست.

مرکز آمبولانس ستایش امداد

مدیر عامل مومنی و ریس هیت مدیره مطلبی

Signature

این شرکت با هدف انتقال بیماران به کلیه نقاط تهران ، کشور و کشورهای مجاور تاسیس گردیده است و کلیه مسئولین و پرسنل این شرکت هدف نهایی خود را بهره مندی بیماران از بهترین سرویس های درمانی جهت انتقال بیماران به بهترین شکل ممکن قرار داده است

به یاری خدا بتوانیم خدمتگزار خوبی باشیم

ترانزیت

تنها مرکز ارائه خدمات آمبولانس ترانزیت جهت جابجایی بیماران در کلیه کشور های همسایه ایران * در این سرویس این مرکز کلیه هماهنگی های سفارت و مرز به صورت شبانه روزی در اسرع وقت انحام پذیر است

خدمات مشاوره

خدمات مشاور مرکز در کلیه ساعات شبانه روز ۷*۲۴ فعال است

اعزام آمبولانس

اعزام آمبولانس ICU -CCU - NICU -PICU جهت جابجایی کلیه بیماران با شرایط خاص در سطح کشور

مسابقات ورزشی

استقرار آمبولانس در کلیه مسابقات ورزشی و در کلیه سطوح

آمبولانس

ارائه خدمات آمبولانس به بیمارستان ها جهت جابجایی بیماران بستری توسط پزشک و پرستار مجرب

تیم درمانی

توانایی استقرار تیم درمانی به همراه آمبولانس در کلیه نقاط کشور جهت مکان های صنتی و نظامی و پروژه های ساختمانی

خدمات پزشکی و پرستاری

به زودی دپارتمان ارائه خدمات پزشکی و پرستاری فعال می گردد

دپارتمان

کمک در خانه

در تجربه خدمات فوری خودمان افتخار می کنیم.

صدمات کوچک

بیمارستان های متعدد نیز موارد بحرانی خود را برای ما ارسال می کنند.

بازنشستگی

این همچنین بر متابولیسم و هضم مواد غذایی تاثیر می گذارد.

داروخانه

بیمارستان های متعدد نیز موارد بحرانی خود را برای ما ارسال می کنند.

آزمایشگاه

ما برای تشخیص زودهنگام و روشهای پیشگیرانه تلاش می کنیم.

روان درمانی

بیمارستان های متعدد نیز موارد بحرانی خود را برای ما ارسال می کنند.

افتخار ما :‌

لزوم ارائه خدمت صادقانه را بر خود وظیفه می دانیم 

جوایز مرکز : AwardsAwards

MedicPress